Šumavské slatě (rašeliniště) - jsou dál, ale za to krásné...

Rašeliniště jsou jedním ze symbolů šumavské přírody. Tři slatě jsou přístupné návštěvníkům:

- Tříjezerní slať (250 m dlouhá okružní naučná stezka vede kolem tří rašelinných jezírek, podle kterých dostala slať jméno, tříjezerní slať je nejmenší z celkem tří zpřístupněných rašelinišť), vzdálenost z pensionu: 65 km

- Jezerní slať (120 m dlouhý povalový chodník, na okraji rašeliniště se nachází dřevěná rozhledna, ze které je možné zhlédnout celou rozlohu rašeliniště i s dominantním vrcholem Antýgl v pozadí), vzdálenost z pensionu: 56 km

- Chalupská slať (největší rašelinné jezírko v Čechách o rozloze 1,3 ha, náleží do I. zóny Národního parku Šumava, slať je zpřístupněna naučnou stezkou, která vede po 260 metrů dlouhé poválkové cestě), vzdálenost z pensionu: 69 km