Katakomby Klatovy

Klatovské katakomby, jakožto součást stavby kostela ze 17. století, byly především pohřebištěm příslušníků jezuitského řádu. Expozice, jež je umístěna v původních prostorách krypt, Vám přiblíží příběh barokních jezuitských Klatov. Vedle historických předmětů či modelů staveb můžete vidět i mumifikovaná těla.

Vzdálenost  z pensionu: 19 km